Sånglektioner

Drömmer du om att kunna sjunga? Vill du utveckla din röst? Vill du bli friare i ditt musikaliska uttryck? Vill du improvisera, sjunga efter noter eller på gehör? Eller vill du kanske bara unna dig något, investera i dig själv och få en stund där bara Du står i fokus?

Till mig kommer du, van som ovan, sångare. Jag tar emot alla som längtar efter att utveckla sin röst och bli friare i sitt uttryck. Lusten att sjunga och med snälla öron ta emot det fina som dina stämband ger dig, är alltid i fokus. Hos mig är alla ljud välkomna. Jag vägleder dig tryggt framåt på din väg mot att hitta det du redan har – din röst.

Studiono9 | Sånglektioner

Ett ögonblick visar sig en människa som på ett fotografi men klarare och i bakgrunden något som är större än hans skugga

Varför det är så viktigt att sjunga.

Rösten är bron mellan ditt innersta jag och omvärlden. Om ögonen är själens spegel så är stämbanden dess muskler. Att utveckla sin röst och sin sångförmåga handlar om att vilja berätta något viktigt. Något som handlar om dig, din livsberättelse och vad du tror på. Den talade eller sjunga tonen har en riktning som uttrycker en intention, en tanke om vad den ska gestalta och förmedla. Din röst är lika unik som ditt fingeravtryck.

Varför ska jag ta lektioner?

Sångteknik handlar om att synkronisera känslor energi och kraft. Allting hör ihop. De små stämbanden står i förbindelse med kroppens skelett, muskler och nervsystem. Att jobba med sin röst och uttryck kan ge en känsla av frihet och kreativitet som i sin tur kan stärka både din självkänsla och ditt självförtroende. Man lär sig att vara observant utan att värdera, att känna och veta vad man vill
säga och därmed klargöra sin riktning och personliga intention. Det är väldigt utvecklande och kan ge en stor avspändhet och känsla av harmoni. Både i relation till sin röst men även till sin egen person.
Jag jobbar med rösten på olika sätt utifrån olika perspektiv. Allt för att du ska kunna använda din röst optimalt i just ditt sammanhang.

Pop, jazz eller klassiskt?

Du kan både sjunga klassisk musik eller musik ur den populärmusikaliska genren. Det kan vara på noter, gehör eller via improvisation. Jag utgår alltid från dina behov och önskningar. Min ambition är att du ska känna glädje och lust efter din lektion.

Hur går det till?

Du kontaktar mig och bokar en tid (vanliga avbokningsregler gäller dvs minst 48 timmar innan avtalad tid annars utgår fullt arvode). Tills vi ses första gången får du gärna fundera på vilka dina mål är och kanske vet du redan nu vilka sånger du vill sjunga. Förbered gärna något du vill och kan sjunga. Det kan vara en enkel visa eller något annat du tycker om. Tag med noter eller ackordanalys om du har möjlighet. (Idag finns den mesta musiken att hitta på internet.) Vi gör en uppvärmning, olika övningar och sen sjunger du och jag ackompanjerar på piano. Jag arbetar med grundläggande sångteknik oavsett genre. Vi berör allt allt från basal kroppskännedom, rörelser, teater till anatomi och teoretisk förståelse.