Curriculum Vitae

Min stora kärlek till musiken föddes tidigt. Under uppväxten i den jämtländska fjällvärlden präglades tillvaron mer av toner än ord. Vaggad till sömns med dragspel och den vakna tiden varvad med allehanda instrument, körsång och dans. Musiken har alltid funnit med sen dess i många olika former.

Arbetslivserfarenhet

Jonsereds kyrka Partille församling
2021 juli
Organist 100%

Sång, orgel och pianospel på gudstjänster och kyrkliga handlingar samt körledare för barn - och vuxenkörer. Samordnare för kyrkomusikerna i pastoratet.

Sävedalens församling
20 augusti 2019 - 30 juni 2021
vik kyrkomusiker 100%

Sång, orgel- och pianospel på gudstjänster och förrättningar samt ledare för kyrkokör och barnkör.

Kreativt hantverk i Sverige AB - Fria uttryck fritt uttryckt
2017
Egen företagare

Driver företag med olika typer av verksamhet som berör sång, musik och kreativitet i form av kurser, föreläsningar, workshops, privatlektioner, frilans kyrkomusikeruppdrag, ackompanjemangs etc.

Frösö kyrka
Sommaren 2019, 2022, 2023
Organist 100%
Spel på gudstjänster och förrättningar. Länk
Löftadalens pastorat - Landa & Ölmevalla församling
Juni 2018 - februari 2019
Vikarierande organist 55 - 100 %

Gudstjänstspel, konserter, kyrkliga handlingar, kyrkokör samt ansvarig för instrumentvård och sommarmusikserien.

Angereds kulturskola, Göteborg
Februari 2018 - Maj 2018
Körpedagog

Treornas kör. (Se beskrivning under projekt)

Sankt Pauli församling
sept - dec 2016
Vikarierande körledare 40%

Ledare av Kyrkokören och Vokalensemblen i St Pauli församling, Göteborg. Dirigent vid konserter och på högmässor. Större projekt: Brahms requiem (Londonversionen)

Svenska kyrkan Angereds församling
2012 - 2016
Organist/körledare 100%

Traditionella arbetsuppgifter som organist samt samordnare för kyrkomusikerna i församlingen. Ansvarig för barnkör, kyrkokör samt större musikaliska projekt och workshops med kör- och sångtema, julspel och påskmusikal för förskolor och skolor i området, kontaktperson i nya handboksutredningen, kommunikationsansvarig mm. Fortbildningar: Miljö och ansvar, medarbetarskap, ideellt arbete, kommunikation, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Svenska kyrkan Enskede Årsta församling
2000 - 2009
Körledare/Organisttjänst 100%
Ansvarig för Kör- och konsertverksamheten: Enskede kammarkör, gospelkören Overjoyed samt Enskede kyrkas unga röster (barnkörer från 4 - 12 år). Spel på gudstjänster, andakter, kyrkliga handlingar, konserter, musikaler, gudstjänster, andakter, administration, budgetansvar etc.
Urval av de större musikaliska projekten:

Förklädd Gud av L-E Larsson,Requiem av G. Fauré, Mässa i G-dur av F. Schubert (med musiker från Radiosymfonikerna) Mass av S. Dobrogosz (med Steve Dobrogosz och frilansande stråkmusiker) Mary´s question av S. Livebrandt (med Sofia Karlsson, Roger tallrot mfl) Gloria av J. Rutter (med brassorkester) Requiem av J. Brahms (med Monika och Carl Axel Dominiqe) Juloratoriet av J.S Bach (med Stockholm barockorkester, Sacred Concert av Duke Ellington (med storband och afrikanska trummor)Requiem av W. A. Mozart (med Ann Wallström konsertmästare - frilansande musiker), Christmas Cantatas av Steve Dobrogosz (med Steve Dobrogosz), Requiem av John Rutter (med musiker från hovkapellet och Radiosymfonikerna), Jesu Membra Nostri av D. Buxtehude (med musiker från Drottningholms Barockorkester och Hovkapellet).

Musikalen Birgitta – Flickan från Finnsta av A-L Nordberg & E. Tengelin. Uruppförd i Västerås domkyrka och därefter föreställningar på Historiska museet och Enskede kyrka. Ett stort musikaliskt projekt med runt 80 medverkande barn och ungdomar, uppsydda kläder, teater, regissör mm. Skrivet av mig och min kollega i samband med Birgitta jubiléet. 2003 (Alla konserter finns inspelade på CD eller film).

Västerhaninge församling
1999 - 2001
Körledare Birgittae kammarkör 30%

Ansvarig för Birgittae kammarkör och församlingens konsertverksamhet.

Trefaldighetskyrkans metodistförsamling
1995 - 2000
Kantor/körledare 30%

Ansvarig för Trefaldighetskyrkans kör och övrig gudstjänst spel och musikverksamhet.

Östersunds församling
1992 - 1994
Kantor 100%

Traditionella arbetsuppgifter såsom spel på gudstjänster, körledning, konserter, administration, kyrkliga handlingar, konfirmander och utvecklingsarbete.

Utbildning

Göteborgs stift
24 juli 2023
Music mind games

Endagsutbildning i ett fenomenalt pedagogiskt verktyg för att kunna lära ut musikteori i körverksamheten.

Pastoralinstitutet i Lund
2011 (20 veckor) - januari 2012
Svenska kyrkans organistexamen

Teologi, kyrkokunskap, historia, bibelkunskap, liturgisk fördjupning, ledarskap, praktik, handledning, mediaträning, gudstjänstutveckling, genrebredd med mera.

Högskolan för scen och musik i Göteborg
2009 - 2011
Kandidatexamen i kyrkomusik

Solistiskt och liturgiskt orgelspel, improvisation och orgelkännedom mestadels men även fördjupning inom kör och sång. För att utöka min kompetens och fördjupa mitt konstnärskap under denna tid läste jag även kurser såsom; performance (musikteater) konsten att leva på sin konst (hur man arbetar med mål och visioner och handlingsplaner) genrelös sångteknik (hur man använder rösten inom alla olika musikaliska genrer).

Lärare i orgel: Johannes Landgren Orgelstycke Preludium, fuga och chaconne i c dur av Buxtehude (Bux Wv137)

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
1994 - 2000
Sång och körpedagog

Musiklärarexamen med inriktning körledning och sång som ger kompetens för undervisning inom musik och kulturskola, förskola-, grund- och gymnasieskola, särskilt vokalt musikklassverksamhet, kyrklig musikverksamhet, folkhögskolor och studieförbund. IE körlärare har dessutom kompetens att arbeta med olika former av frivillig och professionell körverksamhet och därigenom aktivt delta i det lika musik- och kulturlivet. Huvudinstrument: sång (klassisk men även afro och jazzimprovisation) rytmik och kör- och orkesterdirigering.

Lärare i kör och orkesterdirigering: Professor Anders Eby, Stefan Parkman, Pär Fridberg, Anders Colldén, Robert Sund & Per Andersberg (orkesterdirigering) Examenskonsert: Förklädd Gud med symfoniorkestern Filialen. Länk till Orkesterfilialen

Examensarbete/uppsats 2008: ”Ett nytt kapitel med ett nytt kapital” - Hur nya ekonomiska villkor påverkat musiklivet i och utanför Svenska kyrkan efter skilsmässan från staten.

Sköndalsinstitutet, Stockholm
1990 - 1992
Kantorsexamen

Solistiskt och liturgiskt orgelspel, ensembleledning med körsång, sång, piano. gehör, satslära, arrangering, liturgisk sång och dirigering, undervisningsmetodik, musiklära, liturgik, troslära, kyrkokunskap, psykologi, pedagogik, orgelkunskap, gitarrspel, administration, praktisk och samverkan.

Lärare orgel: Ralph Gustafsson Piano: Martin Lindström Sång: Eva Larsson Myrsten

Kungliga musikhögskolan i Stockholm
10 september 2019 - 10 november 2019
Pianoimprovisation över genregränser

Kursen fokuserade på samspel, lyssnande och eget skapande i improvisation och komposition i olika genrer.

Kursen innehöll följande delar: modal improvisation och komposition,melodisk improvisation och variation,improvisation utifrån en harmoniföljd,improvisation och komposition utifrån kombinationer av intervallgehörsinlärning,fri improvisation, samtspel på strängar och preparerat piano.Kursen bestod av workshops och seminarier med fokus på samspel. Lärare. Arne forsén

Röstforum väst
20190518
Inspirationsdagar inom röst och sång

En helg med Workshop i CVT (complete vocal technique), Estill voice training, anti aging, speachlevel (träning av mixröst mm) barnrösten  och masterclass med Paul Ferrington UK. Paneldebatt om sången varande och icke varande.

Körcentrum Kultur i Väst Göteborg
20190513
Inspirationsdag i kör med Gunnar Eriksson

Hur bygger man en musikalisk identitet. En dag med sång, tankar i takt och i otakt.

Körcentrum Kultur i Väst, Göteborg
20190403
Körimprovisation

Att utveckla körens lyssnande förmåga. Utbilda sina körsångare i komposition. Sångteknik, hur sjunger vi snyggt ihop. Byggande av musikalisk struktur. Att gå utanför komfortzone och använda den enskilde koristens fantasi.

The international singing course of Camerata Sant Cugat

Cruda Sorte ur operan L'Italiana in Algeri av G. Rossini, Anna-Lena Nordberg

Svenska kyrkan Stockholms stift
2007
Vägen - kristen tro och personlig utveckling

3x 3 kursdagar samt 3 seminariedagar.Svenska kyrkans sammanhang och rötter, gudstjänstens ursprung och utveckling, bibeln som livstolkning, kristologi, religionsmöten, samarbete och samspel i församling.Lärare: Marianne Langby, stiftspedagog och Torbjörn Strand, stiftsadjunkt

Uppsala universitet
2004

Två heldagar: Metodik för barn och ungdomskörledare, gehörstraderad inlärning och repertoar, röstvård och dirigering/gestik. Lärare: Gunnel Fagius, Karin Eklund, Mats Nilsson och Lena Färnlöf Hellström

Riksförbundet svensk körsång
1998 och 2001

Sommarkurser. Interpretation, partiturstudium, repertoarkännedom, instuderingsteknik samt slagteknik Lärare: Stefan Parkman och Cecilia Rydinger - Alin

Stockholm gospelfestival
1992 och 1993
Gospeldagar

Workshops i piano, solosång, dirigering, hur man skriver gospel, repertoarkännedom. 5 dagar x 2 Ledare Lasse Axelsson och Maria Nordenback

Stockholms musikpedagogiska institut
1992
Rock, soul, blues och jazzsång sommarkurs

En vecka i Scenisk framställning, improvisation, uppförandepraxis, röstvård, sångteknik. Lärare: Örjan Gotensjö

projekt

Tidens gång - Chalmers kammarkör dirigent: Anna- Lena Nordberg
okt 2019

”Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin på den. De flesta accepterar den bara och undrar aldrig över den. Denna hemlighet är tiden.”- Kampen om tiden av Michael Ende, 1980Chalmers Kammarkör bjuder in till höstkonserten Tidens Gång där vi tillsammans får utforska tidens innersta väsen. Med verk från Stephen Chatman, Paul Simon och R. Vaughan Williams tonsättning av Shakespeares ord bjuder vi på musikaliska gestaltningar av alltifrån fysiska ur till framgrävda ögonblick ur det förflutna.

Masterclass i sång
jun 2018, Jan, aug 2019 Sept, 2020, mars, sept 2021, mars, sept 2022, Jan 2023, september 2023

Målgrupp: Sångare, körledare, kyrkomusiker & sångpedagoger.
Vad är egentligen stödet? Är du en sångare som vill känna större trygghet och

balans i ditt instrument. Hitta en lustfylld- och kärleksfylld relation till din röst där drivkraften kommer ur glädjen till sången och din egen vilja till uttryck? Vill du veta mer om röstens funktion dvs hur den fungerar inom olika musikgenrer enligt senast publicerad forskning utan specifik koppling till någon metod? Vill du utforska olika musikstilar och hitta Ditt enklaste sätt att sjunga? Behöver du fylla på och bredda din kunskapsbank både för dig själv, inför mötet med en publik men också i mötet med elever eller körer?Fokus och utgångspunkten för denna Masterclass är sångglädje och sångteknik baserat på gammal beprövad teknik ihopkopplad med nutida vetenskap och sångbehov. Tanken är att kunna ge dig det du behöver för att hitta och bli den sångare du känner finns där, på insidan. Vi sjunger och utforskar rösten men väver även in samtal och föreläsningar om sånginstrumentets funktion, koordination och artikulation. Vi kommer också beröra olika artistiska och stilistiska val man gör som sångare inom olika genrer och hur man arbetar med sitt instrument för att stabilt och hälsosamt kunna använda det oavsett val av vokalt uttryck. Rätt ska vara lätt!Arrangörer: Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog och Anna-Lena Nordberg, ackompanjatör