Dirigering

Drömmer du om att stå framför en kör eller orkester?

Att vara dirigent är enormt roligt. Att leda andra, instrumentalister som korister in i ens egna musikaliska vision är en upplevelse.

Vill du utveckla din kör? Vill du få ut mer klang? Vill du att de ska bli uttrycksfulla?

I arbetet till att bli en dirigent krävs flera olika beståndsdelar. Du behöver arbeta med både ditt inre och yttre ledarskap, bli medveten om din kropp, dina rörelser, din slagteknik. Allt är kopplat till din inre melodi, din vilja att göra musik. Alla signaler du sänder ut ska ge en resonans tillbaka. 
Du behöver öva upp din förmåga att analysera och reflektera över ett partitur samt träna mycket på dina instrument dvs öva upp en musikalisk kompetens. 
Förberedelse är dirigentens viktigaste verktyg. 

För att kören ska klinga vackert finns det vissa viktiga byggstenar.  Det jag jobbar med är att stärka medvetenheten kring det egna instrumentet. Ge verktyg till korister så de förstår vad de gör och vad de bör göra för att instrumentet ska verka optimalt dvs vara i balans. Hur andning muskler, inställning och energi interagerar med varandra. Jag jobbar bland annat med:

Klang, uttryck, undertexter, värderingar, frasering, andning, avspänning, egalisering, rummet, intonation, fokus, koncentration och affekter

Jag jobbar med övningar eller rena stycken som de jobbar med inför ett framtida uppträdande. 

Jag har dirigerat både kör och orkester i många år och under tiden gått för väldigt bra lärare som inspirerat och hjälpt mig på olika sätt.

Om DU behöver en lärare som guidar dig in i denna magiska värd? Hör av dig!
Kanske söker du till musikhögskolan och behöver hjälp med slagtekniken dvs hur man startar, avslutar eller gör ett fortissimo. Hör av dig! 
Får du inte din kör eller orkester med dig dit du vill? Hör av dig!

Vi hjälps åt så att du kan förverkliga dina visioner. Maestro!