Priser

PRISER

SÅNG & SPEL

GUDSTÄNST & KONSERT

Priser olika beroende på uppdrag. Från ca 2000 kr och uppåt.

PRIVATLEKTIONER

SÅNG PIANO ORGEL

700 KRONOR FÖR 50 MINUTER

400 KRONOR FÖR 30 MINUTER

(inkl. moms)

WORKSHOPS

MUSIK INSPIRATION

(Priser beroende på uppdrag och tidsåtgång. Från ca 2000 kr och uppåt (inkl. moms)

WORKSHOPS

JOHANNUS KYRKORGEL

Priser beroende på modell. Från ca 67 000 kr och uppåt (inkl. moms)